Elektriska transporter i Göteborg skapar en grönare stad

Fossilbaserade transporter är en stor bidragande orsak till städernas CO2-utsläpp, samt bidrar till buller och luftföroreningar. Genom att göra det möjligt för alla former av transporter att drivas på el är elektromobilitet nyckeln till att göra städer grönare, renare och trevligare att leva i.

Göteborg har flera ledande projekt inom ’elektromobilitet’, vilket avser olika typer av eldrivna transporter. Staden har redan gjort betydande framsteg när det gäller att elektrifiera sin kollektivtrafik, sista mils leveranser och avfallstransporter.

Målet är nu att hela transportsystemet ska vara elektrifierat och fossilfritt år 2030.

Elbussar inom regiontrafiken

Mellan 2019 och 2020 introducerade det regionala kollektivtrafikföretaget Västtrafik 210 elbussar på olika platser i Västra Götalandsregionen, inklusive Göteborg. Men planen är att alla Göteborgs busslinjer ska vara elektrifierade till 2030.

Demonstrationsarena för elektrifierad kollektivtrafik

Elprojektet utvecklar, testar och demonstrerar lösningar för morgondagens elektrifierade transporter, inklusive bussar, färjor och tunga fordon.

Elbussar har trafikerat en busslinje i centrala Göteborg sedan 2015 i samband med ett antal forskningsprojekt. Dessa tester har banat väg för ett bredare införande av elbussar av kollektivtrafikföretaget Västtrafik. Västsverige har nu det högsta antalet elbussar i Norden.

Testbädd för elektrisk och autonom transport

En stor plats vid den gamla flygplatsen i Säve är där ett kluster skapas för innovation och utveckling av framtidens hållbara transporter och mobilitet.

Klustret kommer att vara en testbädd för autonoma och elektriska fordon.

Ett av initiativen är utvecklingen av ett elektriskt passagerarflygplan.

Under de närmaste åren kommer området att utvecklas till ett flexibelt logistiknav, med infrastruktur baserad på omlastningar och autonoma, elektrifierade transporter.

Elektrisk färja del av kollektivtrafiksystemet

Elvy är Göteborgs första elhybridfärja, med kapacitet för upp till 300 passagerare och 90 cyklar på vägen över Göta älv. Färjan är en del av det reguljära kollektivtrafiksystemet som trafikerar ån och är dessutom gratis.

Elvys batteridrivna drivlina minskar utsläppen av CO2, kväveoxider och partiklar med en tredjedel.

Den nya tekniken kommer att innebära bränslebesparingar på upp till 45 procent jämfört med liknande färjor som drivs av förbränningsmotorer.

Lämna en kommentar