Världens mest hållbara stad: är det Göteborg?

Göteborg är nu upptrissad som en av de mest hållbara städerna i världen. Är det sant, eller ett slugt marknadsföringsknep? Istället för att observera på avstånd, eller skriva om någon annans ord, bestämde vi oss för att fråga en frilanspartner som bor där, Regine Glass.

De nordiska länderna är förebilder för hållbarhet, där det största landet i norr, Sverige, är regionens föredöme att följa. En studie från Euromonitor 2021 visade att bland 100 länder är Sverige det mest hållbara turistmålet, följt av Finland, Österrike, Estland och Norge.

Dessutom har Global Sustainability Index (GDS) röstat fram Sveriges näst största stad, Göteborg, till den mest hållbara staden i världen fyra år i rad. Som ett resultat väckte denna stad med endast 600 000 invånare internationell uppmärksamhet.

Det tog inte lång tid för världens största nyhetsorganisation, BBC, att lyfta fram Göteborg som till exempel en av Europas grönaste städer.

Här är några av anledningarna till att Göteborg nu är så citerat när det kommer till hållbarhet.

Inrättandet av stadens gröna zoner

En viktig faktor i stadens hållbarhetsstrategi är etableringen av den ”gröna zonen”.

Enligt Polis, det europeiska nätverket för städer och regioner vad gäller innovativa transporter ska helt klimatneutrala och nollutsläppstransportsystem utvecklas och testas här.

Detta bör leda Göteborgsregionen ett stort steg närmare att uppnå 100 % utsläppsfria transporter till 2030.

Syftet med denna gemensamma satsning från fordonsindustrin, Business Region Göteborg och RISE-institutet i Sverige är inte att stoppa motorfordon från att ta sig in i Nordens största hamn, utan att etablera omfattande test- och demonstrationsplatser, som hjälper till att stimulera teknisk innovation för hållbara mobilitetslösningar.

Social hållbarhet: billiga bostäder och låga arbetslöshetssiffror

Ett annat område där den skandinaviska metropolen strävar efter att imponera med sin hållbarhet är inom socialt boende. Mellan 2016 och 2035 kommer det att byggas 105 000 nya bostäder i Göteborgsregionen.

Detta är en lösning på den pågående bostadskrisen i Sverige, där uthyrning begränsas av regeringen, vilket leder till en svart marknad av begagnade hyror.

I förhållande till övriga landet är hyrespriserna i Göteborg måttliga. Staden har också en lägre arbetslöshet än resten av Sverige. Med cirka 5 % arbetslöshet 2018 och 7 % 2021, det andra året av pandemin, rankades den lägre än genomsnittet på 9 % för resten av landet.

Att ändra den största hamnen i norr till en ”flodstad” 

Göteborg ligger precis som alla tre större städer i Sverige vid havets utkant. Ovanpå det skiljs staden åt av den stora Göta Älv som leder Vänern in i Kattegatt.

Så det finns mycket vatten, och för att göra centrum mer tillgängligt från båda sidor om floden (liksom för att omfamna de natursköna vyerna) har staden startat projektet ’River City’.

Genom att förnya Göteborgs älvstrand med bostäder, företag och offentliga ytor siktar stadsutvecklingen på att använda området som en testplats för klimatlösningar och förnybar energi. Området kommer trots allt att påverkas av klimatförändringarna då det är sårbart för översvämningar.

Göteborgs kommun har därför uppfunnit ett verktyg som hanterar denna risk. Enligt det nordiska forskningscentret Nordregio består lösningen av ett Geographic Information System (GIS-verktyg) som kan simulera översvämningar i staden, kallat Hydromodellen.

Insamling och bearbetning av olika typer av data, till exempel höjd, vattendjup och volym, flödeshastighet och avloppsinfrastruktur, ska bidra till att avslöja utsatta områden i framtiden och avslöja vilken skyddsnivå som krävs.

Ett grönt resmål för turister

Göteborg har många grönområden mycket nära centrum. Den stora parken Slottskogen, som är Göteborgs ’Centralpark’, binder samman stadens västra sida med östra sidan och är den mest tillgängliga parken från stadskärnan.

Men vill du utforska lite längre kan du gå långa vandringar i Delsjön, ett naturreservat nära centrum, eller vandra från Botaniska trädgården direkt till ett annat naturreservat, Änggårdsbergen.

Du hittar inte bara typiska växter från området utan också en samling exotiska träd. Mångfalden av flora och fauna i Göteborg bidrar till stadens klimatvänliga yta.

Ett annat landmärke och något som är väldigt speciellt med Göteborg är skärgården. De små öarna är alla bilfria, så besökare måste åka kollektivt för att nå dem. Detta är enkelt och okomplicerat för besökarna och är dessutom ytterligare ett sätt att främja hållbar turism.

Det är faktiskt möjligt att ta en spårvagn till hamnen i Saltholmen och ta en färja därifrån.

På några av öarna, som den gömda pärlan Köpstadsö, använder lokalbefolkningen skottkärror för att transportera varor de har köpt i Göteborg, som ligger bara 30 minuters färjeresa bort.

Marknadsföring, greenwashing eller sanning?

Göteborgs turismbolag, Göteborg & Co., tar stora initiativ för att marknadsföra staden som en grön och hållbar destination. Som en som bor i denna stad som ser gentrifieringen på egen hand, en hög arbetslöshet (särskilt bland migrerande kvinnor) och mycket trafik, speciellt i innerstaden, tror jag att Göteborg fortfarande har en lång väg kvar att gå när det kommer till social hållbarhet.

Men med sin närhet till havet, flera grönområden, och innovativ stadsutveckling tror jag definitivt att Göteborg har potential! Det finns definitivt en liten sanning i vad andra säger.

Lämna en kommentar