En vätgas- och elstation för tung trafik planeras i Göteborgs hamn

En rad åtgärder för att påskynda övergången till fossilfria transporter är på väg att sätta igång i Göteborgs Hamn. Det första steget: den första öppna anläggningen i Norden för elladdning och vätgas för tunga lastbilar, tas i drift 2022.

I februari presenterades Tranzero Initiative, ett samarbetsprojekt mellan Volvokoncernen, Scania, Stena Line AB och Göteborgs Hamnverk. Syftet är att påskynda övergången till fossilfria transporter till och från hamnen.

En omfattande studie av landtransportflöden till och från hamnen inleddes – nu genomförs en åtgärdsplan som ska omsätta teori i praktiken.

Hamnen har som mål att minska koldioxidutsläppen från transporter till och från hamnen med 70 % fram till 2030. På landsidan kommer koldioxidutsläppen i Göteborgsområdet att behöva minskas med 23 000 ton om detta mål ska nås.

Tio laddplatser för tunga lastbilar kommer att finnas tillgängliga från 2022, med en maximal effektkapacitet på 350 kW-1 MW, när det är fullt utbyggt.

Medan en vätgaspump för tunga lastbilar kommer att stå klar 2023-24, med en kapacitet på 720 kg – kapabel att tanka cirka 15 lastbilar på 24 timmar när den är fullt utvecklad.

”Sammantaget går övergången inte tillräckligt snabbt för att vi ska nå vårt mål. Trots ett överflöd av ambitioner och lovvärda strategier inom transportsektorn krävs ett större samarbete om vi ska kunna genomföra den övergripande strategi som kommer att krävas för att påskynda omställningen. Vi inledde Tranzero-initiativet för att göra just det”, säger Elvir Dzanic, Göteborgs hamnchef.

Analys av hamndata från en miljon lastbilsrörelser i hamnen, 1 000 ifyllda frågeformulär av chaufförer och ett flertal djupintervjuer med speditörer och åkerier, har gett ny kunskap, vilket resulterat i en strategi med konkreta åtgärder utformade för att minska utsläppen från transportflöden mer snabbt.

Elektrifierade flöden under första halvåret 2022

”Vi har lyft fram flöden som är särskilt lämpade för omställningsprocessen. Det är främst flöden som är mycket repetitiva, som innebär korta avstånd och som inkluderar övernattningsparkering vid en depå. Under första halvåret 2022 kommer vi att se eldrivna transportflöden i hamnområdet, säger Dzanic.

Inom Tranzero-initiativet har en hel rad åtgärder använts för att förändra transportsystemet. Dessa kommer att träda i kraft under de kommande 1-2 åren, följt av ytterligare åtgärder längre fram. Dessa åtgärder kommer att presenteras i detalj när och när de är redo att implementeras.

”Inom den närmaste framtiden kommer det att finnas en rad incitament vid terminalerna för att främja fossilfria transporter, och även åtgärder där åkerier, speditörer, godsägare samt staten och regionen är viktiga samarbetspartners. Vi har etablerat en fruktbar dialog med alla berörda parter om deras roller”, säger Dzanic.

Nordens första öppna anläggning för laddning och vätgas för tunga lastbilar

Åtgärderna som ska införas börjar med den allra första öppna anläggningen i Norden för elladdning och vätgas för tunga lastbilar. Bränsleföretaget Circle K kommer att driva stationen som kommer att erbjuda laddstationer, vätgaspumpar och biobaserade flytande bränslen.

”Vi är glada över att vi redan nästa år kommer att kunna införa de första åtgärderna som en del av Tranzero-initiativet. Vi har under ett antal år arbetat med att få till stånd övergången till fossilfria bränslen för personbilar med hjälp av flytande bränslealternativ och laddplatser. Vi går nu till nästa steg med laddplatser och vätgas för tunga lastbilar. Det här är ett viktigt steg i steget mot en värld som är oberoende av fossila bränslen, säger Johan Söderberg, bränsledirektör på Circle K.

Lämna en kommentar